Numismatiska Föreningen i Finland

Numismatiska Föreningen i Finland grundades i Helsingfors år 1914 och den är Finlands äldsta förening på sitt område. Idag är föreningen vital och kraftig. För medlemsantalet är vi störst i Norden och hela norra Europa (c 1250 medlemmar) och mest mångsidig med tanke på verksamhetsområden. Föreningen har medlemmar över hela landet och i utlandet. Därtill är föreningen den enda i Finland som har omfattande internationella kontakter. Tex. var föreningen med om att grunda Nordiska Numismatiska Unionen år 1936. Enligt stadgan är  föreningen avsikt “att sammanföra mynt- och medaljsamlare, numismatiker och forskare samt främja numismatik som vetenskap och finsk medaljkonst”.

Föreningens mål

Vårt mål är att sammanföra mynt- och medaljsamlare, numismatiker och forskare. Därtill vill vi främja numismatik som vetenskap och finsk medaljkonst.

Medlemsförmån och tillställningar

Som medlem i NFF får du Numismatisk Tidskrift 4-5 gånger om året som medlemsförmån.

Föreningen informerar om och publicerar kring numismatik och ordnar olika tillställningar där medlemmar kan berätta om pengarnas historia, katalogiserings-, rengörings- och förvaringssätt. Föreninger ger också ut medaljer. Auktioner organiseras 4-8 gånger om året. Där kan samlarna sälja och köpa olika objekt. Urvalet är mycket stort och omväxlande.

Klubbarna

Föreninger driver klubbverksamhet och organiserar penningsutställningar och besök till olika offentliga samlingar för att utvidga medlemmarnas vetskap om numismatik.

Medlem i Finska Numismatikerförbund

NFF är medlemsförening i Finska Numismatikerförbund. Föreningens medlemmar kan fritt delta, sälja och köpa, hos alla fördundets delföreningars auktioner.