Yhdistyksen syyskokous 4.12.2023

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen syyskokous 2023

Työjärjestys

Maanantai 4.12.2023 kello 18:00

 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 6. Valitaan kolme hallituksen jäsentä vuosiksi 2024–2025
 7. Valitaan hallituksen toinen varajäsen vuosiksi 2024–2025
 8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet
 9. Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2024
 10. Vahvistetaan vuoden 2024 talousarvio
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 12. Muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!