Rekisteriseloste

Suomen Numismaattinen Yhdistys ry
Jäsenrekisterin rekisteriseloste

 

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen rekisteriseloste
 Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä
Suomen Numismaattinen Yhdistys – Numismatiska Föreningen i Finland ry
Mechelininkatu 15 B 47
00100 HELSINKI
040 588 1105
y-tunnus: 0202235-0

Jäsenrekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Yhdistyksen jäsensihteeri   (sihteeri@snynumis.fi)

Rekisterin nimi
Yhdistyksen jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Suomen Numismaattinen Yhdistys vastaa rekisterinpitäjänä rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.

Jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään jäsenmaksun laskutukseen, jäsenlehden osoiteluettelona sekä yhdistyksen tiedottamisessa kuten jäsenkirjeissä. Rekisteröidyt ovat yhdistyksen jäseniä. Lisäksi jäsenrekisteristä voidaan siirtää yhteystietoja yhdistyksen huutokaupan asiakasrekisteriin, jos jäsen antaa tähän luvan.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot esim nimi, osoite, puhelinnumero, jäsenyyden alkamispäivämäärä, syntymäpäivä (vapaaehtoinen), jäsenyysstatus ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yleensä tiedot saadaan yhdistyksen sivuilla olevasta jäsenhakukaavakkeesta, jonka jäseneksi haluava täyttää. Halutessaan jäseneksi voi liittyä myös yhdistyksen tapahtumissa ja esimerkiksi huutokaupan yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Suomen Numismaattinen Yhdistys ei luovuta tietoja yhdistyksen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella. Rekisteri on suojattu salasanoilla.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on tunnus huutokauppajärjestelmään mistä hän voi oma-aloitteisesti tarkistaa omat henkilötietonsa ja tulostaa sekä osto- ja myyntihistoriansa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

 Laatimispvm: 16.08.2020