Numismaattinen aikakauslehti

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1978, ensin nimellä Tiedotuslehti ja vuodesta 1992 nimellä Numismaattinen Aikakauslehti – Finsk Numismatisk Tidskrift. Aluksi Tiedostuslehti sisälsi pääasiassa huutokauppa-aineistoa, mutta toimitetun sisällön määrä lisääntyi koko ajan. Nykyinen Aikakauslehti sisältää artikkeleita laajasti numismatiikan eri alueilta. Lehdessä julkaistaan edelleen myös yhdistyksen huutokauppaluettelo.

Katso lehden sisällysluettelo vuodesta 1992.

Toimitus

Aikakauslehden toimituskuntaan kuuluvat Outi Järvinen (vast.) ja Yrjö Hyötyniemi. ISSN 1235-4252.

Painos ja ilmestyminen

Painos 1350 kappaletta. Aikakauslehti ilmestyy neljä numeroa vuodessa. Lehden tilaushinta sisältyy jäsenmaksuun. Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 250 euroa, ½ sivu 125 euroa ja takakansi 300 euroa.

 

Lue PDF-lehteä napsauttamalla lehden kansikuvaa: