Suomen Numismaattinen Yhdistys

Koronaviruksen vaikutukset Suomen Numismaattisen Yhdistyksen toimintaan

Koronaviruksen leviämisen aiheuttama poikkeustila vaikuttaa myös Suomen Numismaattisen Yhdistyksen toimintaan. Yhdistys ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon viranomaismääräykset ja toimii muutenkin vastuullisesti poikkeustilan aikana. Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan keskiviikkona 25.3. toimenpiteistä tulevien kuukausien aikana.

Valtioneuvoston antamien määräysten takia ei salihuutokauppoja ole mahdollista järjestää. Huutokauppa 415 (9.5.2020) päätettiin sen vuoksi järjestää pelkästään nettihuutokauppana.

Yhdistyksen toimitilat Mechelininkadulla ovat auki kuten ennenkin. Jäsenistöä pyydetään kuitenkin vallitsevan tilanteen takia välttämään turhia käyntejä toimitiloissa. Kaikista tapaamisista pitää erikseen sopia toiminnanjohtajan tai huutokaupanhoitajan kanssa.

Yhdistyksen kevätkokous oli suunniteltu järjestettäväksi maanantaina 27.4.2020 kello 18. Koronaviruksen vuoksi kevätkokous perutaan, ja se järjestetään syksyllä erikseen ilmoitettavana aikana.

Suomen Numismaattinen Yhdistys on jo usean vuoden ajan ollut mukana Turun keskiaikaisilla markkinoilla. Tämän vuoden osalta tapahtuma on kuitenkin kokonaan peruutettu.

Yhdistyksen kerhoilla oli suunniteltuja tapaamisia kevään aikana normaaliin tapaan. Vallitsevan poikkeustilanteen takia yhdistyksen hallitus päättää peruuttaa kaikki kerhotapaamiset kevään 2020 osalta. Kerhojen kokoontumiset jatkuvat, kun tilanne on palautunut normaaliksi. Kerhotoiminnan jatkumisesta tiedotetaan mm. yhdistyksen nettisivuilla ja Numismaattisessa Aikakauslehdessä.

Olemme uudessa tilanteessa, mistä meillä ei ole aikaisempaa kokemusta. Poikkeustila toki rajoittaa osittain numismatiikan harrastamista, mutta ei estä sitä kokonaan. Nyt onkin hyvä hetki lukea numismaattista kirjallisuutta, viestitellä toisten numismaatikoiden kanssa tai käydä vaikka läpi tarkemmin omaa kokoelmaa. Pidetään kaikki tahoillamme numismaattinen harrastus- ja tutkimustoiminta vireänä ja jatketaan uusin voimin, kun poikkeustila on päättynyt.

Terveyttä ja hyvää vointia kaikille.

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen hallitus

***

Suomen Numismaattinen Yhdistys on perustettu Helsingissä vuonna 1914 ja se on maamme vanhin alallaan. Tänään yhdistys on vireä ja elinvoimainen, jäsenmäärältään Suomen ja Pohjois-Euroopan suurin (noin 1300 jäsentä) ja toiminnaltaan laajapohjaisin. Yhdistyksellä on jäseniä kautta koko maan. Se on lisäksi ainoa numismaattinen yhdistys, jolla on laajoja kansainvälisiä yhteyksiä. Yhdistys on ollut mm. perustamassa Pohjoismaista Numismaattista Unionia vuonna 1936. Suomen Numismaattisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjen mukaan ”yhdistää rahain ja mitalien sekä muiden numismatiikan alaan kuuluvien esineiden tutkijoita ja keräilijöitä sekä edistää numismaattista tiedettä ja Suomen mitalitaidetta.”

Yhdistyksen tavoitteet

Tavoitteenamme on yhdistää rahojen ja mitalien sekä muiden numismatiikan alaan kuuluvien esineiden ja ilmiöiden keräilijöitä ja tutkijoita. Lisäksi tavoitteenamme on edistää numismaattista harrastustoimintaa, tiedettä ja Suomen mitalitaidetta.

Jäsenedut ja tilaisuudet

Yhdistyksen jäsenetuna on neljä-viisi kertaa vuodessa ilmestyvä SNY:n Numismaattinen aikakauslehti.

Yhdistys harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa numismatiikan alalla. Yhdistys järjestää säännöllisesti esitelmätilaisuuksia, joissa jäsenet kertovat rahojen historiasta sekä luettelointi-, puhdistus- ja säilytystavoista. Yhdistys lyöttää myös mitaleita. Huutokauppoja yhdistyksen jäsenille järjestetään 4 kertaa vuodessa. Niissä keräilijä voi ostaa ja myydä kohteita. Valikoimat ovat erittäin suuret ja vaihtelevat.

Kerhotoiminta

Yhdistyksellä on myös kerhotoimintaa ja se järjestää rahanäyttelyitä ja vierailuja erilaisiin julkisiin kokoelmiin jäsenten numismatiikan tietämyksen lisäämiseksi.

Suomen Numismaatikkoliitto r.y.:n jäsen

Suomen Numismaattinen Yhdistys on myös Suomen Numismaatikkoliitto r.y.:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua sekä ostajina että myyjinä kaikkien liiton jäsenyhdistysten järjestämiin huutokauppoihin.