Suomen Numismaattinen Yhdistys

Koronavirus vaikuttaa edelleen Suomen Numismaattisen Yhdistyksen toimintaan

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaikuttaa edelleen Suomen Numismaattisen Yhdistyksen toimintaan. Yhdistys ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon viranomaismääräykset ja toimii muutenkin vastuullisesti tällaisena poikkeuksellisena aikana.

Nykyisten suositusten mukaan yleisötilaisuuksia voi järjestää, mutta järjestäjällä on vastuu turvatoimista ja tilaisuuden turvallisuudesta. Yhdistyksen huutokauppatilaisuuteen liittyy riskitekijöitä ja esimerkiksi turvavälien säilyttäminen ei tietyissä tilanteissa ole käytännössä mahdollista toteuttaa tai toteuttaminen tulisi olemaan erittäin vaikeaa. Huutokauppa 416 (19.9.2020) päätettiin tämän vuoksi järjestää pelkästään nettihuutokauppana.

Yhdistyksen toimitilat Mechelininkadulla ovat auki kuten ennenkin. Jäsenistöä pyydetään kuitenkin vallitsevan tilanteen takia välttämään turhia käyntejä toimitiloissa. Kaikista tapaamisista pitää erikseen sopia toiminnanjohtajan tai huutokaupanhoitajan kanssa.

Yhdistyksen keväältä siirtynyt kevätkokous pidetään maanantaina 21.9.2020 kello 18. Koronaviruksen vuoksi kevätkokoukseen voi osallistua myös etänä. Tarkemmat tiedot kevätkokouksesta löytyvät mm. Numismaattisen Aikakauslehden numerosta 3/2020.

Yhdistyksen kerhotoiminnassa on edelleen otettava huomioon koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset. Kerhoista osa ei tällä hetkellä kokoonnu ja osa tapahtumista järjestään etätapahtumina. Kerhotoiminnasta tiedotetaan mm. yhdistyksen nettisivuilla ja Numismaattisessa Aikakauslehdessä.

Terveyttä ja hyvää alkanutta syksyä kaikille.

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen hallitus

***

Suomen Numismaattinen Yhdistys on perustettu Helsingissä vuonna 1914 ja se on maamme vanhin alallaan. Tänään yhdistys on vireä ja elinvoimainen, jäsenmäärältään Suomen ja Pohjois-Euroopan suurin (noin 1300 jäsentä) ja toiminnaltaan laajapohjaisin. Yhdistyksellä on jäseniä kautta koko maan. Se on lisäksi ainoa numismaattinen yhdistys, jolla on laajoja kansainvälisiä yhteyksiä. Yhdistys on ollut mm. perustamassa Pohjoismaista Numismaattista Unionia vuonna 1936. Suomen Numismaattisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjen mukaan ”yhdistää rahain ja mitalien sekä muiden numismatiikan alaan kuuluvien esineiden tutkijoita ja keräilijöitä sekä edistää numismaattista tiedettä ja Suomen mitalitaidetta.”

Yhdistyksen tavoitteet

Tavoitteenamme on yhdistää rahojen ja mitalien sekä muiden numismatiikan alaan kuuluvien esineiden ja ilmiöiden keräilijöitä ja tutkijoita. Lisäksi tavoitteenamme on edistää numismaattista harrastustoimintaa, tiedettä ja Suomen mitalitaidetta.

Jäsenedut ja tilaisuudet

Yhdistyksen jäsenetuna on neljä-viisi kertaa vuodessa ilmestyvä SNY:n Numismaattinen aikakauslehti.

Yhdistys harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa numismatiikan alalla. Yhdistys järjestää säännöllisesti esitelmätilaisuuksia, joissa jäsenet kertovat rahojen historiasta sekä luettelointi-, puhdistus- ja säilytystavoista. Yhdistys lyöttää myös mitaleita. Huutokauppoja yhdistyksen jäsenille järjestetään 4 kertaa vuodessa. Niissä keräilijä voi ostaa ja myydä kohteita. Valikoimat ovat erittäin suuret ja vaihtelevat.

Kerhotoiminta

Yhdistyksellä on myös kerhotoimintaa ja se järjestää rahanäyttelyitä ja vierailuja erilaisiin julkisiin kokoelmiin jäsenten numismatiikan tietämyksen lisäämiseksi.

Suomen Numismaatikkoliitto r.y.:n jäsen

Suomen Numismaattinen Yhdistys on myös Suomen Numismaatikkoliitto r.y.:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua sekä ostajina että myyjinä kaikkien liiton jäsenyhdistysten järjestämiin huutokauppoihin.