Suomen Numismaattinen Yhdistys

Suomen Numismaattinen Yhdistys on perustettu Helsingissä vuonna 1914 ja se on maamme vanhin alallaan. Tänään yhdistys on vireä ja elinvoimainen, jäsenmäärältään Suomen ja Pohjois-Euroopan suurin (noin 1250 jäsentä) ja toiminnaltaan laajapohjaisin. Yhdistyksellä on jäseniä kautta koko maan. Se on lisäksi ainoa numismaattinen yhdistys, jolla on laajoja kansainvälisiä yhteyksiä. Yhdistys on ollut mm. perustamassa Pohjoismaista Numismaattista Unionia vuonna 1936. Suomen Numismaattisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjen mukaan “yhdistää rahain ja mitalien sekä muiden numismatiikan alaan kuuluvien esineiden tutkijoita ja keräilijöitä sekä edistää numismaattista tiedettä ja Suomen mitalitaidetta.”

Yhdistyksen tavoitteet

Tavoitteenamme on yhdistää rahojen ja mitalien sekä muiden numismatiikan alaan kuuluvien esineiden ja ilmiöiden keräilijöitä ja tutkijoita. Lisäksi tavoitteenamme on edistää numismaattista harrastustoimintaa, tiedettä ja Suomen mitalitaidetta.

Jäsenedut ja tilaisuudet

Yhdistyksen jäsenetuna on neljä-viisi kertaa vuodessa ilmestyvä SNY:n Numismaattinen aikakauslehti.

Yhdistys harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa numismatiikan alalla. Yhdistys järjestää säännöllisesti esitelmätilaisuuksia, joissa jäsenet kertovat rahojen historiasta sekä luettelointi-, puhdistus- ja säilytystavoista. Yhdistys lyöttää myös mitaleita. Huutokauppoja yhdistyksen jäsenille järjestetään tyypillisesti 4 kertaa vuodessa. Niissä keräilijä voi ostaa ja myydä kohteita. Valikoimat ovat erittäin suuret ja vaihtelevat.

Uppsala
SNY etusivu 2
SNY etusivu 3
previous arrow
next arrow

Kerhotoiminta

Yhdistyksellä on myös kerhotoimintaa ja se järjestää rahanäyttelyitä ja vierailuja erilaisiin julkisiin kokoelmiin jäsenten numismatiikan tietämyksen lisäämiseksi.

Suomen Numismaatikkoliitto r.y.:n jäsen

Suomen Numismaattinen Yhdistys on myös Suomen Numismaatikkoliitto r.y.:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua sekä ostajina että myyjinä kaikkien liiton jäsenyhdistysten järjestämiin huutokauppoihin.